05-12-06

60% akkoord dat Gva stopt

Sinds de jongste verkiezingen heeft ook de GVA de macht van het cijfer ontdekt en vinden ze het nodig hun krant te stofferen met eigen gefabriceerd onderzoek.

“Ondezoek toont aan” is immers de sleutel om betrouwbaar en objectief over te komen. Iets wat de Gva best kan gebruiken en dus overspoelt ook deze krant ons met misbaksels van opiniepeilingen die de naam niet waardig zijn. Dit weekend was het niet anders.

 

De “exclusieve” enquête bij 300 stemgerechtigden van de Gazet van Antwerpen van dit weekend toont aan dat 6 op 10 Vlamingen akkoord is dat de CD&V het kartel met de NVA stopzet.

 

Op zich is er niets mis met de telefonische enquête hoewel men het zelf wel nodig achtte om de betrouwbaarheid en validiteit van het cijfer toe te lichten en de marktonderzoeker van dienst De Cock mocht zijn ding doen. De man die het voorfront van marktonderzoek bleek verlaten te hebben en zijn tanend bureau enkele jaren geleden had omgetoverd in een eettentje (van diversificatie gesproken) tracht zich via de media en vriendendiensten bij GVa terug wat ruchtbaarheid te geven. Hij vond het dan ook nodig om de betrouwbaarheid en validiteit van de cijfers toe te lichten. Gezien de Cock niet over een internetpanel beschikt doch wel over een batterijtelefonisten was de argumentatie dan ook vooral gericht op het promoten van zijn bureau. Wie kan het hem kwalijk nemen.

 

“Als je autobestuurders gaat peilen, bevraag je ook niet enkel 4x4 rijders”, zo stelt hij. Wel De cock als je autobestuurders gaat bevragen ga je deze ook niet bevragen tussen 13u en 19u waarbij je weet dat tussen 13u en 18u mensen die een auto kunnen betalen gaan werken zijn. Los daarvan is het bureau al lang de enige niet meer die random dialing in Belgie aanbiedt. M.a.w. Decock had misschien wel de mogelijkheid om iedereen te bereiken doch het is duidelijk dat men snel met een primeur wou uitpakken en dat het onderzoek daarom quick & dirty op 1 dag moest afgerond worden. Helaas Decock op deze tijdstippen kan je niet iedereen bereiken. Dit stelt je eigen representativiteit in vraag. Dit telt misschien wel meer mee dan de vraag of dergelijk onderzoek nu best via internet dan wel via telefoon gebeurt. Ik kan je zeggen dat dergelijk onderzoek best niet gebeurt. Probleem met dergelijk onderzoeken die er enkel op gericht zijn een krantenkop te genereren is dat ze geen enkele informatiewaarde hebben en dat ze eigenlijk het marktonderzoekvak in vraag stellen.

 

Laten we er even vanuit gaan dat de enquête effectief een juiste representatie weergeeft van de bevolking en een marge geeft van iets onder de 5%.

 

Wat stelt de score dat 60% akkoord gaat dat CD&V het kartel stopzet dan voor.

Kunnen we hier uit afleiden dat de CD&V de juiste beslissing heeft genomen. In het geheel niet. Ik kan het eens zijn met de stelling maar misschien juist wel omdat ik meen dat daardoor beide partijen verzwakken. M.a.w. de akkoordschaal geeft niet weer of men dit feit nu positief dan wel negatief benadert, noch hoe men tegenover het CD&V en Nva staat. Een maat voor niks dus maar men moest toch even een score genereren.

 

Laten we er nog verder vanuit gaan puur hypothetisch dat indien men akkoord gaat met de stelling men hier zou kunnen besluiten dat de Nva de verkeerde beslissing nam om JMD binnen te halen en het tegenovergestelde dat men het een goede beslissing vond. Dit was trouwens de foutieve assumptie van de getrokken conclusies uit het onderzoek.

 

Indien men deze assumptie aanneemt dat blijkt juist dat de Nva een zeer goede beslissing genomen heeft. In een dergelijk sample valt te verwachten dat er ongeveer 15 nva kiezers zitten. M.a.w veel meer Vlamingen dan hun huidige potentieel gaven aan niet akkoord te gaan met de stelling. Positief voor de Nva dus. Dit had de conclusie moeten zijn hun betoog. Maar nogmaals eigenlijk zegt de akkoordschaal daar noega over.  Het zal de journalisten worst wezen, zij hadden een kop.

 

Je kan het mensen moeilijk kwalijk nemen dat ze dergelijk onderzoek in vraag stellen, maar nog meer mensen slikken dergelijk boerenbedrog voor zoete broodjes. Het wordt tijd dat paal en perk wordt gesteld aan enquêtes zonder informatiewaarde tot nieuwswaarde te promoten ter eigen glorie. Nog erger is dat journalisten en de media daar allerlei conclusies aan verbinden die niet steunen op de cijfers en die dus evengoed zonder dit onderzoek hadden kunnen gebeuren. Opnieuw zien we dat andere media dergelijke cijfers maar nog erger ook de verkeerdelijk conclusies klakkeloos overnemen. Helaas zien we dat de meeste mediaspelers en ook de politieke partijen geen kennis in huis hebben om met de macht van het cijfer om te gaan en in de meeste gevallen resultaten conclusiegewijd verkracht worden. Het was deze enquête niet anders.

 

Ik kijk al uit naar hun volgende peiling.

"In welke mate bent u akkoord dat de GVA zijn activiteiten stopzet?" Wedden dat meer dan 60% akkoord gaat?